Zobowiązanie etyczne

Humanista i naukowiec Salvatore Puledda wykonał 7 stycznia 1989 we Florencji, stolicy humanizmu historycznego, hołd dla Galileo Galilei, Giordano Bruno i innych prekursorów nauki dzisiaj. Przy tej okazji uczestnicy podjęli zobowiązanie do zdecydowanej walki, aby postęp nauki został oddany w służbę istocie ludzkiej.

Z tego wydarzenia zrodziła się inicjatywa Światu bez Wojen, aby przeprowadzić akcję, która wywołała i określiła to zaangażowanie wśród zainteresowanych. Stworzono „Etyczne zaangażowanie” i zorganizowano wydarzenie na Uniwersytecie Kształcenia na Odległość w Madrycie, podczas którego profesorowie, profesorowie i studenci przeprowadzili je w 10 językach.

Zobowiązanie etyczne

Czytelnik:

Jesteśmy w świecie, w którym niektórzy chcą sprzedawać swoją wiedzę i wiedzę w dowolnym celu za wszelką cenę. Objęły one naszą planetę maszynami śmierci. Inni wykorzystali własną pomysłowość, by wymyślić nowe sposoby manipulowania, milczenia, znieczulania sumienia ludzi i ludów. 

Są także mężczyźni i kobiety, którzy wykorzystali Naukę i Wiedzę, aby złagodzić zmęczenie i głód, ból i cierpienie ludzkości, wyrwać knebel z ust uciskanych, dać im głos i dać im pewność siebie.

Dziś, u zarania trzeciego tysiąclecia Zachodu, przetrwanie całego gatunku ludzkiego jest zagrożone, a na Ziemi nasz wspólny dom wyłania się z koszmaru ekologicznej katastrofy i nuklearnej hekatomby.

Dlatego prosimy wszystkich naukowców, badaczy, specjalistów i nauczycieli świata, aby wykorzystali swoją wiedzę wyłącznie na rzecz ludzkości.

Uczestnicy:

Obiecuję (przysięgam) moim przyjaciołom, nauczycielom, rodzinie i kolegom, aby nigdy nie wykorzystywali w moim życiu wiedzy otrzymanej i przyszłej nauki do uciskania istot ludzkich, ale przeciwnie, stosujcie je dla ich wyzwolenia. 
Zobowiązuję się do pracy na rzecz eliminacji bólu fizycznego i cierpienia psychicznego.
Jestem zaangażowany w promowanie wolności myśli i uczenia się na podstawie praktyki niestosowania przemocy, starając się „traktować innych tak, jak chciałbym być traktowany”. 

Czytelnik:

Dobra wiedza prowadzi do sprawiedliwości
Dobra wiedza pozwala uniknąć konfrontacji
Dobra wiedza prowadzi do dialogu i pojednania 

Wzywamy stąd do wszystkich uniwersytetów, instytutów badawczych, szkół średnich, szkół wyższych, aby ustanowić to etyczne zobowiązanie, analogiczne do tego, co Hipokrates stworzył dla lekarzy, aby osiągnąć tę wiedzę, aby pokonać ból i cierpienie , aby humanizować Ziemię.