Odkryj wszystko o dniu bez przemocy

Przemoc wykorzystywana jako narzędzie do rozwiązywania pewnych konfliktów w historii spowodowała poważne problemy we współistnieniu różnych kultur i cywilizacji. Obecnie różne organizacje pracują dzień po dniu, aby promować widoczność różnych grup tworzących takie wydarzenia, jak dzień niestosowania przemocy i podobne dni związane z tym tematem. Przez cały rok możemy znaleźć różne dni, które mają na celu uświadomienie problemów, które wymagają widoczności. Wśród dni związanych z przemocą można znaleźć najważniejsze wydarzenia, takie jak międzynarodowy dzień niestosowania przemocy.

Historia została wykuta na podstawie wojen, niekończących się walk i naruszeń praw człowieka. Imperia powstały dzięki unicestwieniu ludów, naruszeniom wolności i zniewoleniu ludzkiego życia. W zależności od okresu historycznego cywilizacje tworzą różne struktury rządu i ucisku, i chociaż na wielu etapach pewne kultury rozwijają agencje promujące prawa, zawsze istniały grupy, które pozostawały poza marginesem prawnym, powodując wykluczenie i przemoc wobec nich.

Jakie są dni kluczowej niestosowania przemocy?

Ruchy społeczne związane z międzynarodowy dzień niestosowania przemocy Jest ich kilka. W kalendarzu jest wiele dni niestosowania przemocy, koncentrujących się na różnych sektorach populacji, takich jak:

  • Dzień niestosowania przemocy wobec dzieci
  • Dzień walki z przemocą wobec kobiet w 25
  • Międzynarodowy dzień niestosowania przemocy, zlokalizowany w październiku 2
  • 30 ze stycznia, szkolny dzień niestosowania przemocy, którego nie powinniśmy mylić z dniem, w którym dziecko nie stosuje przemocy
  • Międzynarodowy Dzień Bez przemocy i pokoju.

Wszyscy oni, chociaż pracują w różnych dziedzinach, koncentrują swoje wysiłki na zwalczaniu przemocy w różnych sektorach i mają wspólny cel: możliwość położenia kresu wszelkim brutalnym praktykom istniejącym na świecie, umożliwiającym osiągnięcie pokoju wszystkim zakątki planety, a tym samym obywatele tego samego mogą mieć te same prawa i obowiązki

2 Październik: Międzynarodowy Dzień Nieagresji

międzynarodowy dzień niestosowania przemocyMiędzynarodowy dzień niestosowania przemocy 2 w październiku jest upamiętniony, podobnie jak i czas obchody narodzin Mahatmy Gandhiego, I właśnie filozofia Gandhiego opiera się na wykorzystaniu dialogu do rozwiązania każdego konfliktu.

To 15 z czerwca roku 2007, kiedy Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zadeklarowało w rezolucji 61 / 271, że październikowa niestosowanie 2 będzie dniem wybranym. Ten dzień niestosowania przemocy został wykorzystany jako światowy punkt odniesienia dla upamiętnienia różnych znamienitych ludzi, którzy przez całe życie walczyli o bardziej sprawiedliwe społeczeństwo.

Dlaczego dzień bez przemocy i pokoju?

Kultura, która stanowi ramy Światowego Dnia Nieagresji, koncentruje się na walce o prawa obywatelskie i zmiany społeczne, ponieważ celem jest zachowanie życia ludzkiego za pomocą pokoju jako narzędzia.

Wielu zastanawia się, jaki jest dzień niestosowania przemocy i dlaczego mówi się o dniu pokoju i niestosowania przemocy. I czy według ekspertów organizowany jest Międzynarodowy Dzień Nieagresji, pomaga stworzyć globalną świadomość nadmiernego stosowania przemocy w rozwiązywaniu konfliktów między krajami i wewnątrz nich.

Dlatego 2 październikowy dzień niestosowania przemocy jest okazją dla różnych organizacji do zarządzania wydarzeniami, które uwidaczniają nadmiar przemocy, który istnieje na świecie, zarówno bezpośrednio, jak i podświadomie. Aktywnie aktywować ten dzień braku przemocy, uczestnicząc w marszach organizowanych na całym świecie lub stowarzyszając się ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz promocji tworzenia dnia pokoju i niestosowania przemocy za pomocą narzędzi integracyjnych i szacunek.

Z tego powodu, jeśli chcesz uczestniczyć w październikowym dniu niestosowania przemocy 2 w różnych wydarzeniach, które odbywają się w miastach, najlepiej jest skontaktować się ze stowarzyszeniem związanym z dzień niestosowania przemocy i pokoju i zaoferować pracę w nich.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z daty, ponieważ często zdarza się, że myślimy, że jest to listopadowy międzynarodowy dzień niestosowania przemocy 2, kiedy musimy podkreślić, że jest to 2 z października. I czasami zdarza się, że w Internecie znajdują się błędne informacje, które mogą prowadzić do zamieszania.

Listopad 25 dzień niestosowania przemocy wobec kobiet

Ten temat jest jednym z najważniejszych i znajduje się obecnie w ustach całego świata. Przyczyną jest to, że przemoc skupiona na kobietach jest jedną z plag, które utrudniają cywilizacjom posuwanie się naprzód w solidarności.

El 25 listopadowy dzień międzynarodowy przeciwko przemocy wobec kobiet, ma na celu uwidocznienie wszystkich modeli przemocy, które są wywierane na tę grupę, i które są wielokrotnie pogardzane lub milczone.

Powód istnienia tej daty: listopad 25 dzień niestosowania przemocy wobec kobiet

dzień niestosowania przemocy i pokoju

Przemoc wobec kobiet obejmuje między innymi akty i sytuacje, takie jak przemoc ze względu na płeć, przemoc położnicza, nękanie, gwałt lub nierówność płac.

Wszystkie te sytuacje oznaczają, że kobiety są uważane za gorsze pod wieloma względami w porównaniu z mężczyznami, lub przypisuje się im role płciowe z powodu samego faktu bycia kobietą, jako rolę opiekuna lub gospodyni domowej.

Po co zachęcać do obchodzenia listopadowej przemocy 25?

Przemoc ustalona na płeć żeńską jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w walce z nią. W roku 1993 Zgromadzenie Ogólne ONZ wydało Deklarację w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet. I uważa się, że w celu zakończenia roszczenia 25 dzień bez przemocy i pokoju konieczne jest, aby zarówno dziewczęta, jak i kobiety (które zasadniczo stanowią ponad połowę światowej populacji) żyły bez strachu, bez przemoc w rodzinie, w bezpiecznym dla nich społeczeństwie.

I choć prawdą jest, że od 25 listopad 2017 przemoc zaczęła doświadczać pewnych postępów w świadomości tej sprawy, dopóki prawa nie zostaną osiągnięte, wielu uzna, że ​​społeczeństwa światowe nie posuwają się w sposób sprawiedliwy i sprawiedliwy w kierunku rozwoju moralnego, oparte na wartościach sprawiedliwości i tolerancji.

Styczeń 30 szkolny dzień bez przemocy i pokoju

Styczniowy 30 szkolny dzień niestosowania przemocy i pokoju Obchodzone jest upamiętnienie śmierci Mahatmy Gandhiego, który był narodowym i duchowym przywódcą Indii. Ten dzień jest obchodzony od roku 1964, ale dopiero w roku 1993, kiedy ONZ go rozpoznało.

El Styczeń Międzynarodowy Dzień Nieagresji 30W szkołach odbywają się różne akty mające na celu promowanie pokoju na świecie. Zazwyczaj w tym szkolnym dniu braku przemocy i pokoju odbywają się takie działania, jak historia dnia pokoju i niestosowania przemocylub śpiewane są także pieśni związane z pokojem, które wywołują sytuację, która jest żywa w kraju lub gdzieś na świecie.

Dlaczego w 30 w styczniu obchodzony jest dzień braku przemocy i pokoju w szkołach?

Ten dzień jest wybierany przez centra edukacyjne do prowadzenia różnych działań z dziećmi. Dni te zwykle odbywają się przez cały okres dziecięcy i podstawowy, a najmłodsi wiedzą, że są przedstawicielami ruchu niestosowania przemocy i pokoju. Do najbardziej reprezentatywnych postaci należą Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Matka Maria Teresa z Kalkuty lub Martin Luther King.

Ważne jest, aby od dzieciństwa współpracować z najmłodszymi dziećmi w światowy dzień niestosowania przemocy, a także wszystkie dni związane z kalendarzem związanym z dniem pokoju i niestosowania przemocy, takie jak międzynarodowy dzień przeciw przemocy 25 Listopad 2 Październikowy dzień niestosowania przemocy i pokój lub szkolny dzień niestosowania przemocy i nękania.

19 Światowy dzień listopada bez przemocy wobec dzieci i młodzieży

szkolny dzień niestosowania przemocyListopadowy 19 to dzień niestosowania przemocy wobec dzieci i młodzieży, ma na celu uwidocznienie nadużyć popełnionych wobec najmłodszych. Było to w roku 2000, kiedy ten dzień został wyznaczony domyślnie, w celu ustanowienia pilnych i skutecznych środków przez państwa. Ponadto listopadowy 20 jest upamiętniany w synergii podczas Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Ten dzień braku przemocy dla dzieci jest wykorzystywany do podnoszenia świadomości na temat tego, jakie są najpowszechniejsze techniki wykorzystywania nieletnich i jakie narzędzia mogą wykorzystać do podniesienia dzwonków alarmowych zaufanych dorosłych wokół nich.

Międzynarodowy dzień niestosowania przemocy i zapobieganie molestowaniu seksualnemu i molestowaniu

Nadużycie i wykorzystywanie dzieci i młodzieży to problem, który dotyczy wszystkich krajów na całym świecie. I jest to, że ten rodzaj nadużycia nie odróżnia rasy, kraju, kultury lub statusu społecznego.

L przypadki nadużyć i przemocy wobec nieletnich sprawiły, że setki organizacji i systemów rządowych zaczynają podejmować działania i wdrażać systemy edukacyjne i alarmowe, dzięki czemu te przypadki stają się znane, a zatem mogą ustanowić protokoły działań we wszystkich dziedzinach: rodziny, centrum edukacyjne jako tereny rekreacyjne ,

Wskaźniki przemocy wobec dzieci

Eksperci stworzyli listę najczęstszych wskaźników, które można znaleźć u dzieci i młodzieży, gdy cierpią lub doznali nadużyć:

  • Objawy fizyczne: uszkodzenie obszarów intymnych, takich jak krwawienie, zapalenie lub zakażenie.
  • Objawy psychiczne: lęki, fobie, powtarzające się koszmary senne, niespokojny sen. Złe zachowanie lub retrogresja nabytych umiejętności.
  • Wczesne zachowania seksualne, bunt rodziny i szkoły, słabe wyniki w nauce.

Ten przewodnik został zaprojektowany w taki sposób, aby członkowie rodziny, przyjaciele lub wychowawcy mogli wykryć najmłodsze objawy nadużyć bez konieczności ustnego mówienia im o tym.

Ostateczne oświadczenie w sprawie międzynarodowego dnia przemocy wobec przemocy

Niestety, wydaje się, że cały czas jest międzynarodowy dzień przemocy, z powodu wszystkich konfliktów, które istnieją na świecie, i wszystkich nadużyć, które są popełniane we wszystkich społeczeństwach, bez względu na to, czy są uważane za cywilizowane czy nie.

W zależności od kultury każdego kraju i postępów lub niepowodzeń w zakresie praw, jakie można uzyskać, można zaobserwować różne modele przemocy. Wiele osób może pomyśleć, że w krajach rozwiniętych nie byłoby potrzeby świętowania Światowy dzień przeciw przemocy, ponieważ zakładają, że już nie istnieje lub że jest mało lub na które zasługują.

Ale niestety jest odwrotnie, przemoc jest częścią istoty ludzkiej i aby ją najpierw wyeliminować, konieczne jest podniesienie świadomości na temat jej istnienia i uwidocznienie, w jakich przypadkach dochodzi do światła i co jest uważane za przemoc.

Hiszpania prowadzi światowy marsz na międzynarodowy dzień niestosowania przemocy

Hiszpania jest krajem uważanym za pierwszy świat w demokratycznej monarchii parlamentarnej, z konstytucją, która rzekomo chroni i przyznaje prawa wszystkim swoim obywatelom.

Ale prawda jest taka, że ​​w najnowszej historii tego kraju zdarzały się sytuacje maksymalnej przemocy, zarówno wyraźnej, jak i ukrytej. Przemoc domowa (której dniem jest 25 listopadowa przemoc) pozostaje jedną z głównych trudności, które zalewają to społeczeństwo.

Doświadczył również etapów, w których terroryzm zagrażał codziennemu życiu jego mieszkańców. Wśród aktów protestu, które budziły największe obawy, widziano bezpośrednio przemoc 1 w październiku, która miała miejsce w Katalonii, z powodu referendum, które zostało skrócone przez siły bezpieczeństwa, które brutalnie zaatakowały obywateli. Z tego powodu Światowy dzień niestosowania przemocy 2017 To było szczególnie ważne.

Jeśli weźmie się pod uwagę, że Hiszpania jest jednym z najbardziej cywilizowanych społeczeństw i pomimo tego, tak wiele napaści jest dokonywanych przeciwko prawom i bezpieczeństwu jednostek, łatwo jest sobie wyobrazić, co dzieje się w innych krajach o niższym poziomie demokracji lub bez niego lub zanurzony w wojnie.

Z tych wszystkich powodów istnieją organizacje, które promują walkę o prawa ludzi, jak ma to miejsce w przypadku Światowy marsz dla pokoju i niestosowania przemocy, którzy rok po roku pracują na arenie międzynarodowej, aby podnosić świadomość obywateli i ich rządów na temat znaczenia niestosowania przemocy.