Kraje - TPAN

Traktat o zakazie broni jądrowej

7 z lipca 2017, po dekadzie pracy ze strony ICAN i jego partnerów, przytłaczająca większość narodów świata przyjęła historyczne ogólnoświatowe porozumienie zakazujące broni jądrowej, znane oficjalnie jako Traktat o zakazie broni jądrowej , Wejdzie w życie po podpisaniu i ratyfikowaniu przez narody 50.

Obecna sytuacja jest taka, że ​​93 osób podpisało i 70, które również ratyfikowały. O północy 22 stycznia 2021 r. wszedł w życie TPAN.

Pełny tekst traktatu

Stan podpisu / ratyfikacji

Przed traktatem broń jądrowa była jedyną bronią masowego rażenia, która nie podlegała całkowitemu zakazowi (jeśli broń chemiczna i bakteriologiczna jest), pomimo ich długotrwałych katastrofalnych skutków humanitarnych i środowiskowych. Nowa umowa ostatecznie wypełnia znaczącą lukę w prawie międzynarodowym.

Zabrania narodom rozwijania, testowania, produkcji, wytwarzania, przekazywania, posiadania, przechowywania, używania lub grożenia użyciem broni jądrowej, lub umożliwienia stacjonowania broni jądrowej na ich terytorium. Zabrania im także pomagania, zachęcania lub nakłaniania kogokolwiek do udziału w którejkolwiek z tych czynności.

Naród, który posiada broń jądrową, może dołączyć do traktatu, o ile zgodzi się go zniszczyć zgodnie z prawnie wiążącym i ograniczonym czasowo planem. W ten sam sposób naród, który ukrywa broń nuklearną innego narodu na swoim terytorium, może się przyłączyć, o ile akceptuje wyeliminowanie go w określonym czasie.

Narody są zobowiązane do udzielenia pomocy wszystkim ofiarom użycia i testowania broni jądrowej oraz do podjęcia środków w celu naprawy skażonych środowisk. Preambuła uznaje szkody poniesione w wyniku broni jądrowej, w tym nieproporcjonalny wpływ na kobiety i dziewczęta, oraz ludność tubylczą na całym świecie.

Traktat został wynegocjowany w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w marcu, czerwcu i lipcu 2017, z udziałem więcej niż krajów 135, a także członków społeczeństwa obywatelskiego. 20 September 2017 został otwarty do podpisu. Jest trwały i będzie prawnie wiążący dla narodów, które do niego dołączą.

Współpraca na rzecz wprowadzenia TPAN w życie była jednym z priorytetów Światowego Marszu na rzecz Pokoju i Nieagresji.

Dokument podpisu lub ratyfikacji