Po Marcu w Kostaryce

Kontynuacja dyskusji na temat Osi Tematycznej 1 Forum, Mądrość Ludów Rdzennych

8 października I Latynoamerykański wieloetniczny i wielokulturowy marsz na rzecz niestosowania przemocy, kontynuowana była Oś Tematyczna 1 Forum, Mądrość Ludów Pierwotnych, w kierunku wielokulturowego współistnienia bez przemocy.

Harmonijne współistnienie wielokulturowe, ocena wkładu przodków oryginalne miasta i jak międzykulturowość może dać nam możliwość włączenia tego wkładu w przyszłość bez przemocy, której pragniemy dla Ameryki Łacińskiej.

1 komentarz do “Po marcu w Kostaryce”

Zostaw komentarz