Przemoc domowa ►️ Odkrywanie wszystkich kluczy

Jednym z najbardziej dyskutowanych tematów w ostatnim czasie jest przemoc domowa i to, w jaki sposób przemoc w rodzinie wpisuje się w kodeks karny. Wynika to z faktu, że w nagłówkach wiadomości manifestacje wywierane przez różne obszary struktury społecznej nie przestały się pojawiać i jest to jedna z kluczowych kwestii, którą Światowy marsz dla niestosowania przemocy realizować

Przemoc domowa jest objęta kodeksem karnymto znaczy, że ma swój własny zbiór zasad i praw, według których osądza się osoby popełniające przestępstwo w tej dziedzinie. Jeśli ktoś jest zaangażowany w problem tego rodzaju, najlepiej jest rozważyć poszukaj profesjonalnych prawników do spraw przemocy domowej, ponieważ mogą być dobrymi ekspertami w tej dziedzinie, które pomagają rozwiązać skomplikowane, gdy już się wydarzyły.

Przemoc domowa jest nadal jednym z najpoważniejszych problemów, jakie ma dziś społeczeństwo, a to dlatego, że obejmuje ona różne konflikty społeczne, które zawsze występują w tym samym zakresie, co emocjonalna przemoc w rodzinie, przemoc wobec kolektywu LGBT lub w stosunku do innych członków rodziny, dzieci, kobiet lub osób starszych, wśród innych grup.

Zbrodnia przemocy w rodzinie jest zawarte w prawie dotyczącym przemocy domowej w kodeksie karnym, Jeśli cierpisz z powodu sytuacji, o której mowa w poprzednim akapicie, musisz udać się do właściwych władz lub poprosić o pomoc profesjonalną, aby rozwiązać tę sytuację.

Przemoc domowa: definicja

definicja przemocy domowejLa definicja przemocy domowej jest to akt przemocy, który występuje w obrębie terminu, który odnosi się do tego samego słowa indica, „domo”, czyli domu lub domu. Ta przemoc wewnątrzrodzinowa jest zazwyczaj wykonywana przez członka rodziny w stosunku do innego członka i obejmuje akty przemocy, począwszy od użycia siły fizycznej, prześladowania, zastraszania lub nękania.

Musi to nastąpić w gospodarstwie domowym i musi być popełnione przez członka rodziny wobec innego członka tej samej rodziny. Ten rodzaj rodziny lub przemoc domowa zazwyczaj obejmuje:

 • Przemoc fizyczna, co przekłada się na akt uderzenia powodujący uszkodzenie osoby.
 • Przemoc seksualna, do każdego członka rodziny.
 • Zagrożeniaczy to fizyczne, czy psychiczne
 • Emocjonalna przemoc domowa
 • Molestowanie lub nadużycie gospodarcze co wiąże się z utratą niezależności.

Jednym z charakterystyka przemocy domowej, jest bardzo trudno policzyć prawdziwe dane, biorąc pod uwagę, że jest to zazwyczaj piętno społeczne i zwykle nie potępia przemocy domowej za każdy popełniony czyn. Utrudnia to władzom prowadzenie bardziej wyczerpujących zapisów dotyczących przypadków przemocy domowej niż zwykle. O tym, który wiek jest częstszy lub na jakim poziomie społeczno-ekonomicznym występują częściej.

Należy poprosić o pomoc i szukać rozwiązania prawnego, a wśród wskaźników przemocy domowej jest izolacja społeczna osoby lub rodziny dotkniętej przemocą, ponieważ zgodnie z badaniami dotyczącymi przemocy w rodzinie większość przypadków nigdy nie jest zgłaszana i nawet do policzenia innym członkom kręgu przyjaciół.

Kodeks karny przemocy domowej

kodeks karny przemocy domowejWiele dyskutuje się na temat kodeksu karnego dotyczącego przemocy domowej i czy tak jest często mylone z prawem przemocy ze względu na płeć.

Pierwszą rzeczą, którą należy wyjaśnić, jest to, że chociaż są to dane liczbowe zwykle podawane w rodzinie i są gromadzone w artykułach 173 i 153 kodeksu karnego, to są dwa rodzaje znacząco odmiennej przemocy, chociaż nadal są to rodzaje przemocy w końcu.

Co wiemy o prawie o tym rodzaju agresji?

Przemoc domowa w ramach kodeksu karnego Byłby to ten, który jest sprawowany w jądrze rodzinnym, to znaczy nad ludźmi, którzy żyją w tym samym jądrze. Ma on zatem na celu ochronę większej liczby ofiar, które mogą wystąpić w tej grupie, a których opuszczenie jest bardzo skomplikowane ze względu na istniejący między nimi związek.

Przypadki, które mogą wystąpić w tej denominacji, są bardzo szerokie, dlatego prawo pozostawia otwarte drzwi do różnych interpretacji, ponieważ zazwyczaj koncentruje się na ludziach wrażliwych lub w systemach opieki zastępczej. Dlatego konieczne jest zbadanie każdego przypadku, aby wiedzieć, co jest uważane za przemoc wewnątrzrodzinną, a co nie.

Dlatego na pytanie Co oznacza przemoc domowa?, na to pytanie można odpowiedzieć w rodzinie lub domu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przemocy domowej Konieczne jest udanie się do ośrodków specjalizujących się w tym temacie, w których pracownicy socjalni, prawnicy i pracownicy ekspertów udostępnią każdemu, kto potrzebuje informacji i odpowiednich środków na ten temat.

Co możemy powiedzieć, że to przemoc wewnątrz rodzinna?

Ustawa o przemocy wewnątrzrodzinowej stanowi, że będzie ona uważana za naruszenie jej, gdy przemoc jest stosowana, fizyczna, psychologiczna lub emocjonalna na następujących członkach jądra:

 • Pary, małżonkowie lub byli małżonkowie
 • Para, która chociaż nie mieszka z agresorem, jeśli łączy go silna więź.
 • Potomkowie, wstępni, adoptowani, rodzeństwo, bliscy krewni małżonka, wszyscy muszą żyć ze sprawcą.
 • Nieletni niezdolni lub w opiece rodzicielskiej, opiece, wychowaniu lub opiece małżonka.
 • Zakryta osoba, która znajduje się w jądrze koegzystencji z agresorem.
 • Osoby wrażliwe, które są pod strażą i aresztem w ośrodkach publicznych lub prywatnych.

Obecnie, z powodu kryzysu gospodarczego, wielu ludzi zostało zmuszonych do powrotu do poprzedniego jądra rodzinnego i do wspólnego życia razem, prowokując w ten sposób nowe scenariusze wśród bliskich członków rodziny.

Czyny przestępcze popełnione między zwykłymi współlokatorami, nie mieści się w środku pojęcia przemocy domowej, ponieważ chociaż są zmuszeni żyć razem, aby rozdzielać wydatki, istnieją różne stopnie swobody. Wśród nich nie ma więzi emocjonalnej, ani przez nich, ani przez członka rodziny, który również jest w domu.

Przemoc domowa według WHOstwierdza, że ​​odsetek agresji wobec kobiet popełnianych przez ich partnerów lub byłych partnerów jest znacznie wyższy niż ten, który może ponieść nieznajomy. Co prowadzi do bardzo wysokiego poziomu warunków psychicznych i fizycznych, które kończą ich psychologicznie, ponieważ są stale narażeni na przemoc.

Wszystkie te akty przemocy wobec nich zwiększyły możliwość wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych w długim lub średnim okresie.

Historia przemocy na poziomie krajowym

Przez dziesięciolecia przemoc domowa lub rodzinna obejmuje wszelkie konflikty, które miały miejsce w rodzinie, bez dokonywania rozróżnień. I to jest, choć teraz i zawsze było mężczyźni zabici przez przemoc domowąW rzadkich przypadkach są one zwykle spowodowane przez kobietę lub przestępstwo nienawiści wobec mężczyzny przez współmałżonka.

Z tego powodu rozpoczęto rozdział między przemocą odczuwaną przez mężczyzn w jądrze rodzinnym a cierpieniem kobiet. I w większym stopniu mężczyźni są maltretowani lub atakowani przez innych mężczyzn w ramach tak zwanej przemocy domowej, a kobiety są również atakowane przez mężczyzn, a nie przez inne kobiety, przynajmniej w większości przypadków.

Dlatego też powód, dla którego utworzono podział na prawo dotyczące przemocy domowej, zwany przemocą ze względu na płeć w ramach CP przemocy domowej

Dzień przemocy domowej

Nie ma w sobie dnia szczególnej przemocy domowej, ale jest międzynarodowy dzień przemocy wobec kobiet, Każdy listopad 25 jest upamiętniany od roku 1981. Ma na celu podniesienie świadomości i zwiększenie świadomości na temat przemocy, jakiej doświadczają kobiety na świecie tylko dlatego, że tak jest.

Z tego powodu jest to tak ważne z kolei posiadać znajomość kodeksu karnego, który obejmuje przemoc domową, wiedzieć, gdzie zawrzeć różne fakty i nie zakładać, że wszystkie przestępstwa są oceniane w ten sam sposób.

Organizacje walczące z tą przemocą

Różne organizacje, które oferują pomoc osobom, które przeszły przez przypadki przemocy domowej, jak również przypadki przemocy ze względu na płeć, można znaleźć na całym świecie. I to jest to Przemoc domowa, rozwód i dostosowanie psychologiczne Mogą to być trudne i długie procesy. Ludzie, którzy przechodzą przez tę potrzebę, mają w większości przypadków opiekę psychologiczną, dom wsparcia i grupy ludzi, aby pomóc im zamknąć cykl.

Nie ma końca przypadki przemocy domowej, ponieważ jest to paradygmat, który obejmuje różnych ludzi, od mężczyzn, młodzieży, kobiet, dzieci lub osób starszych. Każda sprawa jest inna i jest wspierana przez różne organizacje, które walczą o to samo.

Różne rodzaje przemocy domowej

 • cechy przemocy w rodzinieFizyczna przemoc domowa: szkody wyrządzone w ciele, rany, siniaki, siniaki, spowodowane przez uderzenia, popychanie lub kopnięcia między innymi.
 • Akty przemocy: dewaluacja, obawy, groźby, krzyki lub zazdrość.
 • Domowa przemoc seksualna: agresje seksualne i narzucanie. Nadużycie władzy nad daną osobą w celu uzyskania niechcianego aktu seksualnego przez jedną ze stron.
 • Przemoc domowa: Jest to bardzo powszechne i często mylone. Pozbawienie pieniędzy lub szantaż powstały, gdy jedna ze stron go nie ma, jest bardzo częste i upokarzające.

Przestępstwo z powodu przemocy domowej i co robić przed nim

Czynniki przemocy domowej mogą być liczne i dlatego wielu zastanawia się, co robić w obliczu przemocy między rodzinami. Przestępstwo z przemocą domową jest karalne zgodnie z prawem, więc jeśli dana osoba żyje w tego rodzaju najlepszy sposób, należy zwrócić się do policji, aby złożyć skargę, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Jednym ze środków, które zwykle pytają ofiary, gdy dochodzi do tego rodzaju gwałtownych działań, jest to, że one robić zdjęcia przemocy domowej, ponieważ pomoże to w procesie udowodnić z pierwszej ręki wydarzenia, które miały miejsce. Będzie to jeden z głównych testów, które prawnicy mogą wykorzystać do wygrania sprawy.

Ważne jest, aby wszystkie te sprawy były rozpatrywane, w szczególności, aby osoba, która popełniła czyn przestępczy, płaci karę, aw niektórych przypadkach może otrzymać pomoc. Innym bardzo ważnym powodem jest to, że im więcej przestępstw związanych z przemocą w rodzinie jest ocenianych za pomocą kodeksu karnego, tym więcej można stworzyć orzecznictwa dotyczącego przemocy domowej, czyniąc legalne bitwy coraz łatwiejszymi do rozwiązania, ponieważ jest więcej spraw i zeznań niż poprzeć dowody i wyroki, które zostaną wydane.

Emocjonalna przemoc domowa

Emocjonalna przemoc wewnątrz rodzinna to taka, która ma na celu atakowanie ludzi poprzez emocjonalny szantaż, uciekanie się do ich emocji, aby skłonić ich do wykonywania czynów sprzecznych z ich wartościami lub interesami, tylko z powodu faktu, że nie sprawiają, że inna osoba czuje się źle w tym przypadku sprawca.

Przemoc domowa LGBT

Przemoc wśród osób LGBT jest jednym z nowych czynników które powinny być uwzględnione w badaniach, statystykach i przepisach. Ten nowy model rodziny nie został zauważony w ostatnich dziesięcioleciach i nadszedł czas, aby zaobserwować, że popełniają przestępstwa, nadużycia i przemoc, jak w innych domach.

Przemoc domowa wobec mężczyzn: jaką perspektywę przyjąć

Jest to prawdopodobnie jeden z wrażliwych punktów przemocy wewnątrzrodzinnej, Wiele osób uważa, że ​​mężczyźni zabici przez przemoc domową, nie liczy się jako ważna śmierć.

Jasne jest, że wszystkie akty przemocy są takie same, a każde życie ma taką samą wartość w społeczeństwie. Powód, dla którego te morderstwa się zdarzają, i ludzie, którzy je wykonują, zazwyczaj nie jest taki sam jak w przypadku przemocy ze względu na płeć.

Mężczyźni zabici przez przemoc domową

Statystycznie mężczyźni zazwyczaj umierają w większości przypadków z rąk innych mężczyzn iz różnych powodów nie zawsze związanych ze sobą. Wręcz przeciwnie, przemoc wywierana na kobiety w sferze domowej jest zazwyczaj wytwarzana przez mężczyzn i według schematu podobnego porządku.

Czy możemy wskazać patriarchat jako źródło tej przemocy?

mężczyźni zabici przez przemoc domowąWielu analityków umieszcza patriarchalny format rodziny jako źródło przemocy domowej i płci. Kiedy cywilizacje zaczęły je uświadamiać, zaczęły tworzyć agencje obrony, takie jak kodeks karny przemocy między rodzinami i płci.

Historyczny został wykuty wokół supremacji płci męskiej, co pozwoliło wykuć rodziny, które stanowiły solidną władzę dla państwa (złożoną z mężczyzn), ponieważ mogli zachować porządek i dyktować przez rodzinnego patriarchę, że doktryny są odpowiedni dla „dobrej rodziny”.

Ta moc i normatywność co do tego, co jest i powinno być strukturą rodziny, tworzy skalę władzy i przemocy, które dzisiaj, kiedy wiele doktryn zostało wydanych, nadal utrwala ideę, to jest człowiek w domu i państwo (męskie) w społeczeństwie, które musi dominować i kontrolować, że wszystko podąża za ustalonym porządkiem.

Przemoc domowa nie jest sytuacją występującą tylko w kraju lub w określonej kulturze. Wielu może myśleć, że w krajach rozwiniętych przemoc domowa jest gorsza lub że kodeks karny związany z przemocą w rodzinie jest znacznie bardziej skuteczny niż w innych krajach uważanych za rozwijające się.

Ale prawda jest taka na przykład przemoc domowa w Stanach Zjednoczonychs, który jest jednym z rzekomo najbardziej rozwiniętych krajów, ma niepokojącą figurę przemocy domowej, ponieważ tylko w 2015 więcej niż 1600 kobiet zostało zamordowanych przez mężczyzn, z którymi utrzymywali lub utrzymywali związek.

Jak już wspomniano, konsekwencje przemocy domowej są niszczące, ponieważ jeśli w końcu zakończą się morderstwem, rozpad rodziny jest bardzo duży, powodując nieodwracalne szkody fizyczne i psychiczne.

Ten rodzaj zachowania występuje we wszystkich warstwach społecznych, bez względu na posiadaną sytuację ekonomiczną, przemoc domowa, a dokładniej przemoc ze względu na płeć, może wystąpić w każdej sytuacji, jako popularny przypadek przemocy domowej Osvaldo Riosa, Ta osoba jest znanym aktorem opery mydlanej, który ma kilka skarg na przemoc domową.

Cykl przemocy domowej jest bardzo niebezpiecznyi konieczne jest przełamanie go przez potępienie cierpiących przypadków, ponieważ jest to jedyny sposób, aby móc go opuścić, a tym samym próbować prowadzić lepsze życie.

Charakterystyka przemocy w rodzinie w Hiszpanii

W kodeksie karnym dotyczącym przemocy domowej w Hiszpanii uwzględniono różne rodzaje przemocy, które z kolei mają różne cechy przemocy domowej.

Dzięki legalnej fortunie możesz dziś czytać wiele danych przemoc domowa w kontekście hiszpańskim, czyniąc to ciało silniejszym i silniejszym, i staje przed próbą przemocy między rodzinami z różnymi argumentami i wagami prawnymi.

Umowa dla pracowników ofiar przemocy domowej

Kiedy doszło do przemocy w rodzinie, niektóre organizacje zapewniają tym ludziom zatrudnianie się w różnych zawodach, w ten sposób mogą opuścić rodzinne jądro, uniezależnić się i uzyskać odwagę do potępienia różnych aktów przemocy, których doznali.