Pierwszy Marsz w Ameryce Środkowej na rzecz pokoju i niestosowania przemocy