MSGySV Panama i marzec latynoamerykański

MSGySV Panama i marzec latynoamerykański

Świat bez wojen i przemocy Panama przekazuje to oświadczenie dzieląc się działaniami przeprowadzonymi w 1. Latynoamerykańskim Marszu na rzecz Niestosowania Przemocy oraz wdzięcznością uczestnikom i współpracującym podmiotom: Świat bez wojen i bez przemocy, wysłała specjalne zaproszenie do różnych organizacji, podmiotów i mediów , za ich przestrzeganie

Forum Ku przyszłości bez przemocy

Forum Ku przyszłości bez przemocy

Marsz Latynoamerykański zakończył się Forum „W stronę pokojowej przyszłości Ameryki Łacińskiej”, które odbyło się w trybie wirtualnym za pośrednictwem połączenia Zoom i było transmitowane na Facebooku w dniach 1–2 października 2021 r. Forum zostało zorganizowane w 6 osiach tematycznych, których tłem były: pozytywne działania bez przemocy, które są opisane

Po Marcu w Kostaryce

Po Marcu w Kostaryce

8 października, po zakończeniu 1. Wieloetnicznego i Różnokulturowego Latynoamerykańskiego Marszu na rzecz Niestosowania Przemocy, 1 oś tematyczna Forum, Mądrość Ludów Rdzennych, była kontynuowana w kierunku wielokulturowego współistnienia bez przemocy. Harmonijne współistnienie wielokulturowe, ocena wkładu przodków rdzennych ludów i tego, jak międzykulturowość może nam zapewnić

Peru: Wywiady wspierające Marsz

Peru: Wywiady wspierające Marsz

W ramach wsparcia 1. Wieloetnicznego i Różnokulturowego Marszu Latynoamerykańskiego na rzecz Niestosowania Przemocy przeprowadzono kilka wywiadów wyjaśniających na temat Marszu Latynoamerykańskiego, działań prowadzonych z różnych perspektyw uniwersalistycznego humanizmu za pośrednictwem kanału komunikacji społecznościowej PLATAFORMA EMPRENDEDORES kierowanego przez Cesara Bejarano . 30 września Madeleine John Pozzi-Escot odeszła

Latynoamerykański marzec według kraju

Latynoamerykański marzec według kraju

W tym artykule zamierzamy zestawić według krajów różne działania, które zostały przeprowadzone we wspólnych ramach 1. Wieloetnicznego i Wielokulturowego Latynoamerykańskiego Marszu na rzecz Niestosowania Przemocy. Przejdziemy tutaj przez nagłówki zamieszczone na tej stronie internetowej dotyczące działań prowadzonych w poszczególnych krajach. Zaczniemy jako kraj, który gościł