65 krajów z deklaracją TPNW

65 krajów z deklaracją TPNW

W Wiedniu 65 krajów wraz z licznymi innymi jako obserwatorami oraz duża liczba organizacji cywilnych, w czwartek 24 czerwca przez trzy dni stanęło w szeregu przeciwko groźbie użycia broni atomowej i obiecało działać na rzecz ich eliminacji jako jak najszybciej jak najszybciej. To jest synteza

Referendum wojenne na Ukrainie

Referendum wojenne na Ukrainie

Jesteśmy w drugim miesiącu konfliktu, konfliktu, który ma miejsce w Europie, ale którego interesy są międzynarodowe. Zapowiadany przez nich konflikt będzie trwał latami. Konflikt, który może stać się trzecią nuklearną wojną światową. Propaganda wojenna stara się wszelkimi sposobami uzasadnić interwencję zbrojną i

Docenianie światopoglądu ludów tubylczych

Docenianie światopoglądu ludów tubylczych

Ostatnio z Programu Międzykulturowego UADER, wspólnie ze Wspólnotą Narodu Charrúa i innymi instytucjami edukacyjnymi, promowane były Dni Dobrego Życia i Niestosowania Przemocy, opracowane w Concordii w ramach międzynarodowego ruchu: Pierwszego Wieloetnicznego oraz różnokulturowy marsz latynoamerykański na rzecz niestosowania przemocy. Studenci i

Humahuaca: Historia muralu

Humahuaca: Historia muralu

Z Humahuaca wymowna historia współpracy przy realizacji Muralu w Humahuaca 16 października 2021 r. 10 października tego roku powstał Mural w Humahuaca - Jujuy w kontekście „1st Latin American March for the Non- Przemoc” promowana przez Siloists i Humanists.

Forum Ku przyszłości bez przemocy

Forum Ku przyszłości bez przemocy

Marsz latynoamerykański zakończyło się Forum „Ku przyszłości bez przemocy w Ameryce Łacińskiej”, które odbyło się w trybie wirtualnym przez połączenie Zoom i retransmisję na Facebooku w dniach 1–2 października 2021 r. Forum zostało zorganizowane w 6 osiach tematycznych z udziałem tło pozytywnych działań pokojowych, które są opisane

Wspominając poprzednie działania w Argentynie

Wspominając poprzednie działania w Argentynie

Pokażemy kilka akcji, które w Argentynie posłużyły przygotowaniu I Latynoamerykańskiego Marszu Wieloetnicznego i Różnokulturowego na rzecz Niestosowania Przemocy. 1 sierpnia w Patio Olmos w stolicy Kordoby zrobiono przypomnienie Hiroszimy i Nagasaki. 6 sierpnia w Villa La Ñata w Buenos Aires

Po Marcu w Kostaryce

Po Marcu w Kostaryce

8 października, po zakończeniu 1. Wieloetnicznego i Różnokulturowego Latynoamerykańskiego Marszu na rzecz Niestosowania Przemocy, 1 oś tematyczna Forum, Mądrość Ludów Rdzennych, była kontynuowana w kierunku wielokulturowego współistnienia bez przemocy. Harmonijne współistnienie wielokulturowe, ocena wkładu przodków rdzennych ludów i tego, jak międzykulturowość może nam zapewnić

Po zakończeniu marca w Argentynie

Po zakończeniu marca w Argentynie

Po zamknięciu I Wieloetnicznego i Różnokulturowego Latynoamerykańskiego Marszu na rzecz Niestosowania Przemocy, niektóre działania z niego inspirowane były kontynuowane. 1 października z Salty przekazano nam radosną nowinę: „Z wielką radością dzielimy się wiadomością, że na mocy zarządzenia 6 15.636 i 15.637 XNUMX gminy miasta

Boliwia: Działania wspierające Marsz

Boliwia: Działania wspierające Marsz

11 września wyrażono przynależność boliwijskich działaczy bez przemocy do I Wieloetnicznego i Wielokulturowego Latynoamerykańskiego Marszu na rzecz Niestosowania Przemocy. Chłopcy i dziewczęta z 1 klasy podstawowej wyrażają odrzucenie przemocy. 4 października, w Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, prowadzona jest praca z

Peru: Wywiady wspierające Marsz

Peru: Wywiady wspierające Marsz

W ramach wsparcia 1. Wieloetnicznego i Różnokulturowego Marszu Latynoamerykańskiego na rzecz Niestosowania Przemocy przeprowadzono kilka wywiadów wyjaśniających na temat Marszu Latynoamerykańskiego, działań prowadzonych z różnych perspektyw uniwersalistycznego humanizmu za pośrednictwem kanału komunikacji społecznościowej PLATAFORMA EMPRENDEDORES kierowanego przez Cesara Bejarano . 30 września Madeleine John Pozzi-Escot odeszła