Zacznie się i zakończy w Kostaryce

Rozpoczęcie w Kostaryce 3. Światowego Marszu na rzecz Pokoju i Niestosowania Przemocy

03 – San José, Kostaryka – Rafael de la Rubia

Jak stwierdziliśmy w Madrycie, pod koniec 2 MM, dziś 2 ogłosimy miejsce rozpoczęcia/zakończenia 10 MM. Kilka krajów, takich jak Nepal, Kanada i Kostaryka, nieformalnie wyraziło swoje zainteresowanie.

Wreszcie będzie to Kostaryka, która potwierdziła swój wniosek. Przypominam część oświadczenia wysłanego przez MSGySV z Kostaryki: „Proponujemy, aby 3. Światowy Marsz opuścił Region Ameryki Środkowej, który rozpocznie swoją podróż 2 października 2024 r. z Kostaryki do Nikaragui, Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali do Nowy Jork w USA Kolejna światowa trasa zostanie określona z uwzględnieniem doświadczeń dwóch poprzednich Światowych Marszów... Dodaje się zapis, że po przejściu przez Argentynę i podróży przez Amerykę Południową aż do Panamy, odbiór w Kostaryce koniec III MM”.

Do powyższego dodajemy, że w niedawnych rozmowach z rektorem Uniwersytetu dla Pokoju, z panem Francisco Rojasem Araveną, ustaliliśmy, że III MM rozpocznie się na Kampusie Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych dla Pokoju w dniu 3. /2. Następnie udamy się na spacer do San José de Costa Rica kończący się na Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército, gdzie odbędzie się przyjęcie i przedstawienie z uczestnikami, na które zapraszamy wszystkich przybyłych do udziału, miejmy nadzieję również z innych części świata.

Innym interesującym aspektem jest to, że podczas niedawnego spotkania z wiceministrem pokoju Kostaryki poprosił nas o przesłanie listu do prezydenta Rodrigo Chaves Roblesa, w którym wyjaśniliśmy III wojnę światową, możliwe przeprowadzenie Szczyt Pokojowej Nagrody Nobla w Kostaryce oraz projekt Latynoamerykański Mega Maraton liczący ponad 3 tys. Są to kwestie do potwierdzenia w nowym wariancie Pokojowego Szczytu Nobla przez prezydencję CSUCA, która zrzesza wszystkie uczelnie publiczne Ameryki Środkowej.

Krótko mówiąc, po zdefiniowaniu wyjazdu/przylotu do Kostaryki, pracujemy nad tym, jak nadać większą treść i treść temu 3. Światowemu Marszowi na rzecz Pokoju i Nieagresji.

Po co robimy ten marsz?

Głównie na dwa duże bloki rzeczy.

Po pierwsze, aby znaleźć wyjście z niebezpiecznej sytuacji na świecie, gdzie mówi się o użyciu broni jądrowej. Będziemy nadal wspierać Traktat ONZ o zakazie broni jądrowej (TPNW), który został już ratyfikowany przez 68 krajów i podpisany przez 91. Aby ograniczyć wydatki na broń. Pozyskiwać zasoby dla populacji z brakiem wody i głodem. Stworzyć świadomość, że tylko z „pokojem” i „niestosowaniem przemocy” otworzy się przyszłość. Aby uwidocznić pozytywne działania, które jednostki i grupy wykonują, stosując prawa człowieka, niedyskryminację, współpracę, pokojowe współistnienie i nieagresję. Otworzyć przyszłość dla nowych pokoleń poprzez zainstalowanie kultury niestosowania przemocy.

Po drugie, aby podnieść świadomość na temat pokoju i niestosowania przemocy. Najważniejszą rzeczą, poza wszystkimi wymienionymi rzeczami materialnymi, są wartości niematerialne. Jest nieco bardziej rozproszony, ale bardzo ważny.

Pierwszą rzeczą, którą postanowiliśmy zrobić w pierwszym MM, było sklejenie terminów Pokój i Niestosowanie przemocy. Dziś uważamy, że w tej kwestii osiągnięto pewien postęp. Stwórz świadomość. Stwórz świadomość pokoju. Stwórz świadomość o niestosowaniu przemocy. Wtedy nie wystarczy, aby MM odniósł sukces. Oczywiście chcemy, aby miał jak największe poparcie i osiągnął maksymalny udział w liczbie osób i w szerokim rozpowszechnianiu. Ale to nie wystarczy. Musimy także podnieść świadomość na temat pokoju i niestosowania przemocy. Dlatego staramy się poszerzyć tę wrażliwość, tę troskę o to, co dzieje się z przemocą na różnych polach. Chcemy, aby przemoc była wykrywana w ogóle: oprócz przemocy fizycznej, także ekonomicznej, rasowej, religijnej czy związanej z płcią. Wartości mają związek z wartościami niematerialnymi, niektórzy nazywają to kwestiami duchowymi, bez względu na nazwę. Chcemy podnieść świadomość, ponieważ młodzi ludzie uświadamiają potrzebę dbania o przyrodę.

A jeśli cenimy przykładne działania?

Skomplikowanie sytuacji na świecie może przynieść wiele problemów, ale może też otworzyć wiele możliwości postępu. Ten historyczny etap może być okazją do dążenia do szerszych zjawisk. Wierzymy, że nadszedł czas na przykładne działania, ponieważ sensowne działania są zaraźliwe. Wiąże się to z byciem konsekwentnym i robieniem tego, co myślisz, zbieżnym z tym, co czujesz, a ponadto robieniem tego. Chcemy skupić się na działaniach dających spójność. Przykładowe działania zakorzeniają się w ludziach. Można je następnie skalować. W świadomości społecznej liczba ma znaczenie, zarówno dla rzeczy pozytywnych, jak i negatywnych. Dane są zlokalizowane inaczej, jeśli jest to coś, co robi jedna osoba, jeśli robią to setki lub miliony. Mam nadzieję, że przykładne działania zarażają wiele osób.

Nie mamy tu czasu na rozwijanie tematów takich jak: Oś to wzorowe działanie. Inteligencja w przykładnych działaniach. Jak każdy może przyczynić się do swojego przykładnego działania. Na co zwrócić uwagę, aby inni mogli dołączyć. Warunki rozszerzania się zjawisk. Nowe działania

W każdym razie uważamy, że nadszedł czas, abyśmy wszyscy wykonali przynajmniej jedno przykładowe działanie.

Myślę, że należy pamiętać, co powiedział Gandhi: „Nie martwię się o działanie agresywnych, których jest bardzo niewielu, ale o bezczynność pokojowych, którzy stanowią zdecydowaną większość”. Jeśli sprawimy, że ogromna większość zacznie się manifestować, możemy odwrócić sytuację…

Teraz przekazujemy pałeczkę bohaterom Kostaryki, Geovanni i innym przyjaciołom, którzy przybyli z innych miejsc oraz tym, którzy są połączeni wirtualnie również z innych kontynentów.

Gratulacje i bardzo dziękuję.


Dziękujemy za możliwość umieszczenia tego artykułu na naszej stronie internetowej, pierwotnie opublikowanego pod tytułem Rozpoczęcie w Kostaryce 3. Światowego Marszu na rzecz Pokoju i Niestosowania Przemocy w Międzynarodowej Agencji Prasowej PRESSENZA przez Rafael de la Rubia z okazji ogłoszenia San José de Costa Rica miastem rozpoczęcia i zakończenia 3. Światowego Marszu na rzecz Pokoju i Nieagresji.